Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg

med information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om den nya handboken Arbeta med våld, och om möjligheten att arrangera en föreläsning eller kurs!

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning och på ungdomshem, och med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

Aktuellt

 

Hösten 2016 inleds måndag den 12 sept med

 

  • MERA VÅLD - ELLER MINDRE?!

Temadag om hotbilder och motbilder, om nya uttrycksformer för våld,

hoten mot det demokratiska samhället och mot enskilda människor

men också om normbildning och de positiva motkrafterna.

Arrangör

Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala (som är lokalavdelningen av

Män för Jämställdhet i Uppsala), i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan, med projektmedel från

Länsstyrelsen i Uppsala län.

Medverkande

Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala

Heléne Lööw, universitetslektor i historia, Uppsala

Alán Ali, Fryshuset-Elektra/Sharaf Hjältar och Hjältinnor, Malmö

Luis Lineo, ordförande i Män för Jämställdhet

Hussein Abowarrad, nattvandrare i Gottsunda

Tid och plats

Måndag 12 sept kl 14-18 på Studieförbundet Vuxenskolan,

Kungsängsgatan 12, Uppsala

Fri entré men obligatrisk föranmälan.

Kortföredrag och samtal kl 14-17.

Lättare förtäring och fortsatt lokal planering kl 17-18.

Anmäl Dig redan nu, på mailen! hans/at/hansaberg.se

Uppge om Du deltar hela dagen (14-18)

eller hoppar över förtäringen och det fortsatta samtalet kl 17-18.

Sprid information om temadagen

i Dina sammanhang och nätverk, bland kolleger och bekanta!

 

FÖRLÄNGD FÖRANMÄLNINGSTID!

Det går bra att föranmäla sig ända till måndag morgon, på själva temadagen!

Uppge bara Ditt namn, arbetsplats eller anknytning till temadagen,

samt om vi ska beställa förtäringen även för Dig (ingår utan kostnad).

 

Sedan följer bl.a.

  • 14 sept: STUDENTLITTERATUR Utdelning av kurslitteraturpris, mingel och fest i Stockholm

(Fast detta ska inte missförstås: det är inte jag som får priset!)

 

  • 15 sept: "VISST GÅR DET ATT GÖRA NÅGOT ÅT VÅLDET!" Föredrag på Göteborgs stadsbibliotek kl 18.00, i regi av S:t Lukas Göteborg. Ingen föranmälan.

 

Ytterligare väntande uppdrag:

  • seminarium med personalen på Rättspsykiatriska enheten i Sala
  • seminarium med ideella föreningar och professionella yrkesgrupper
  • temadag den 25 november, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor
  • boksläpp på bokhandel
  • studiecirkel om handboken
  • kurs med Studentlitteratur.

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till 2016 års almanacka!

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-07

Webmaster: Hans Åberg