Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg

med information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om den nya handboken Arbeta med våld, och om möjligheten att arrangera en föreläsning eller kurs!

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning samt på ungdomshem, dessutom med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

Aktuellt

 

Hösten 2016 inleddes den 12 sept med

 

  • MERA VÅLD - ELLER MINDRE?!

Temadag om hotbilder och motbilder, om nya uttrycksformer för våld,

hoten mot det demokratiska samhället och mot enskilda människor

men också om normbildning och de positiva motkrafterna.

Arrangör

Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala

(som är lokalavdelningen av Män för Jämställdhet i Uppsala),

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,

med projektmedel från Länsstyrelsen i Uppsala län.

Medverkande

Heléne Lööw, universitetslektor i historia, Uppsala

Alán Ali, Fryshuset-Elektra/Sharaf Hjältar och Hjältinnor, Malmö

Luis Lineo, ordförande i Män för Jämställdhet

 

Det blev en mycket lyckad dag, med ett fyrtiotal deltagare, informativa inlägg och intensiv debatt. Lockar till efterföljd!

 

Sedan följde i rask takt.

  • 14 sept: STUDENTLITTERATUR Utdelning av kurslitteraturpris, mingel och fest i Stockholm

(Fast detta ska inte missförstås: det var inte jag som fick priset!)

 

  • 15 sept: "VISST GÅR DET ATT GÖRA NÅGOT ÅT VÅLDET!" Föredrag på Göteborgs stadsbibliotek i regi av S:t Lukas Göteborg.

 

Jag har dessutom under sommaren och hösten engagerat mig i det lokala arbetet för att öka demokratin och minska våldet. Ett spännande och givande samarbete pågår inom SIU (Samarbetsorganet för Invandrarföreningar i Uppsala), och det är enkelt att göra en insats i Gottsunda där jag bor. Det betyder nattvandring, månatliga träffar och mycket mer. Väldigt roligt för mig att ha fått dessa kontakter!

 

Och så var det dags för den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Vi i Mansnätverket arbetade, tillsammans med nio andra ideella föreningar som arbetar mot samma mål, fram en artikel som publicerades på UNTs web-site. Vi ville lyfta fram vad som faktiskt görs för avskaffandet av våldet mot kvinnor, det som var FN:s tunga avsikt med deklarationen från 1993. Artikeln finns i sin helhet under länken Debatt ovan.

 

Ett stort förtroende visades mig när Landstinget i Uppsala län beslöt att välja mig till nämndeman för Svea hovrätt för åren 2017-2019. Jag tackar för det och ska göra mitt bästa!

 

***

Nästa år börjar med förberedelser för att åka iväg till Jyväskylä! En andra internationell forskningskonferens om våld äger där rum i juni 2017. Vid den första konferensen 2013 var jag med, och nu blir det förhoppningsvis dags igen.

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till 2016-2017 års almanacka!

 

Senast uppdaterad 2016-12-02

Webmaster: Hans Åberg