Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg!

Här finns information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om min handbok Arbeta med våld, och om möjligheten att söka handledning eller konsultation

eller att arrangera en föreläsning eller kurs.

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning samt på ungdomshem, dessutom med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014. Jag har också fortsatt med många uppdrag som föreläsare, konsult och handledare.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

 

För övrigt är det redan dags att lämna 2017 bakom mig:

Flera konferenser, studiedagar och handledningar än tidigare, bland annat två heldagskonferenser i Borlänge resp. Insjön.

 

Detta har genererat större omsättning och rotation på handboken, och det är ju roligt!

 

Två stora konferenser, dvs. internationella forskningskongressen i Jyväskylä i juni

och ATV:s nordiska behandlingskonferens i Oslo i november.

Därtill besöket på NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

Skrivarveckan i Visby i september.

Uppdraget som nämndeman i Svea Hovrätt, i snitt två dagar per månad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På min ålders höst blev jag nämndeman, men jag är ändå inte tillnärmelsevis så gammal som de ärevördiga byggnaderna på Riddarholmen ovan. - Häromsistens såg jag f.ö. en träffande väv på en utställning som aktualiserade uppdraget som ojävig domare.

 

Dessutom deltar jag i en mängd träffar med föreningar och organisationer. Det är ett stimulerande engagemang som alla dessa ideella nätverk erbjuder.

 

Sedan har 2018 hunnit börja, med flera uppdrag som handledare, konsult och föreläsare, utöver de ideella engagemangen, som är nog så viktiga.

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till att fylla även vårens almanacka!

 

Vill Du få mer inblick andra uppdrag tidigare år, gå in på sidan 'Kalender och tidigare uppdrag'.

 

Senast uppdaterad 2018-02-13

Webmaster: Hans Åberg