Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg!

Här finns information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om min handbok Arbeta med våld, och om möjligheten att söka handledning eller konsultation

eller att arrangera en föreläsning eller kurs.

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning samt på ungdomshem, dessutom med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

Aktuellt

 

2017 är redan igång.

Januari

- Handledningsuppdrag på mansmottagning

- Intervju på Radio Uppland inför Fadimes minnesdag

- Seniorpsykologernas föreläsning med Åke Pålshammar om Hjärnhälsa på äldre dar

- Tal på Fadimeplatsen i Uppsala, vid Fadimes minnesdag (finns inlagt på länken Debatt). Läs mer på hemsidan för GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime!

- Möte med Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala (Uppsalas lokalavdelning för Män för Jämställdhet). Val av ny samordnare - jag överlämnar uppdraget till Simon Fagerlund. Lycka till!

- Möte med de ideella organisationer i Uppsala som arbetade samman en tidningsartikel inför FN:s internationella dag den 25 november mot våld mot kvinnor. Samtal och planering för att kunna fortsätta med liknande aktiviteter.

- Deltagit i riksdagens konferens inom ramen för Fadime-veckan

- Tal vid ljusmanifestation på Stora Torget i Uppsala med anledning av den våldtäkt som visats live på nätet, tillsammans med Uppsala Tjejjour, TRIS, Uppsala kvinnojour m.fl.

 

Februari

- Seniorpsykologernas studiebesök på Institutionen för Pedagogik

- Intervju med Barnombudsmannen i Uppsala, inför dess 30-årsjubileum

 

Mars

- Tal vid event på UKK med Bodil Frick inför Internationella kvinnodagen (finns inlagt på länken Debatt)

- Kvinnotema på SIU:s samling i Gottsunda

- Språkföreläsning inom SLFF/Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Stimulerande!

- Psykologidagen i Uppsala, monter, speeddejting och prat tillsammans med ett hundratal entusiastiska psykologistudenter!

- Intervju med regissör och filmare inför filmprojekt i Gottsunda

- Workshop med Länsstyrelsen i Uppsala kring strategi för arbetet med våld i nära relationer

- Årsmöte med MVU - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

- Årsmöte och föreläsning med Sveriges Forensiska Psykologers Förening, Stockholm

- Studiedag och årsmöte med Seniorpsykologerna i Sverige, Stockholm

- Psykologidagen (arr. Sveriges Psykologförbund) med föreläsningar och seminarier, Stockholm

- Psykoterapicentrums Vårkonferens på temat Trauma i vår tid, Stockholm

 

April

- Psykoterapicentrums regionkonferens och kongress, Stockholm

- Besök på Frivården i Uppsala, samtal om IDAP

- Konsultation ang. förebyggande våldsarbete

- Nattvandring

 

Maj

- Planering och vårlunch med Seniorpsykologerna

- Seminarium med Action Aid om FGM/kvinnlig könsstympning, Stockholm

- PS17 i Linköping, dvs representation för Psykoterapicentrum vid psykologistudenternas stora kongress

- Föreläsningar på gymnasieskola i Uppsala

- Konferens med Länsstyrelsen i Uppsala på temat Intersektionalitet, med Veronica Svärd, KI

 

Juni kommer att medföra

- handledningsuppdrag på mottagning för män

- forskningskongressen i Jyväskylä 14-16/6: IPVI - Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives 2017, där jag kommer att medverka med en presentation av utvärderingsmetodik under "Perpetrator programs"

- samt förhandlingar i hovrätten.

 

Dessutom:

- Psykoterapicentrum (tidigare RPC) har fått en del av mina krafter genom arbetet i valberedningen samt att jag fick representera oss vid PS17 i Linköping. Gärna får jag också till en artikel i tidskriften ganska snart.

 

- Även i Sveriges Forensiska Psykologers förening har jag haft ett förtroendeuppdrag. Men de bjuder också på bra konferenser och studiedagar!

 

- SIU är Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Mycket lämpligt träffas de "hemma" i Gottsunda, och där deltar jag, om möjligt, i de månatliga mötena och nattvandrar emellanåt.

 

- Flera uppdrag väntar: föreläsning i skola, konferensdag, handledning och konsultation, både i vår och i höst, på flera av landets mottagningar för våldsbehandling.

 

- Från årsskiftet har jag tillträtt uppdraget som nämndeman i Svea hovrätt.

 

- En skrivarvecka i Visby är inprickad till hösten (i Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds författarstuga).

 

- Mitt liv omfattar också uppdragen i Gottsunda kyrka samt en god portion musicerande.

 

Det ser ut att bli ett händelserikt 2017!

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till att fylla min almanacka!

Senast uppdaterad 2017-06-10

Webmaster: Hans Åberg