Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg

med information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om den nya handboken Arbeta med våld, och om möjligheten att arrangera en föreläsning eller kurs!

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning och på ungdomshem, och med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

Aktuellt

 

Hösten 2016 inleds med

 

  • 12 sept: "MERA VÅLD - ELLER MINDRE?!" Temadag med Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, med projektmedel från Länsstyrelsen i Uppsala. Anmäl Dig redan nu, på mailen!

 

  • 14 sept: STUDENTLITTERATUR Utdelning av kurslitteraturpris, mingel och fest i Stockholm

 

  • 15 sept: "VISST GÅR DET ATT GÖRA NÅGOT ÅT VÅLDET!" Föredrag på Göteborgs stadsbibliotek, i regi av S:t Lukas Göteborg.

 

Ytterligare väntande uppdrag:

  • seminarium med personalen på Rättspsykiatriska enheten i Sala
  • seminarium med ideella föreningar och professionella yrkesgrupper
  • boksläpp på bokhandel
  • studiecirkel om handboken
  • kurs med Studentlitteratur.

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till 2016 års almanacka!

 

 

Senast uppdaterad 2016-06-27

Webmaster: Hans Åberg