Hem

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

handledare, författare till

ARBETA MED VÅLD

 

Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Välkommen till hemsidan för Hans Åberg!

Här finns information om arbetet med våldsbenägna män, utvecklingen av mottagningar för våldsbehandling,

om min handbok Arbeta med våld, och om möjligheten att söka handledning eller konsultation

eller att arrangera en föreläsning eller kurs.

Fokus på mäns könsrelaterade våld

var min huvudsakliga arbetsinriktning under 15 år, 1996-2011. Det innebar psykologisk och psykoterapeutisk våldsbehandling, individuellt och i grupp på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU, både i projekt och som anställd. Dessförinnan hade jag arbetat som psykolog och psykoterapeut inom S:t Lukas och familjerådgivning samt på ungdomshem, dessutom med undervisning och administration på universitet.

 

Efter att jag lämnade det kliniska arbetet med män på Mansmottagningen, fick jag möjlighet att skriva den handbok som hade låtit vänta på sig i flera år: Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling. Den kom ut på Studentlitteratur våren 2014. Jag har också fortsatt med många uppdrag som föreläsare, konsult och handledare.

 

Om Du vill, bläddra vidare bland länkar och underrubriker.

 

Aktuellt

 

... så är vi redan mitt inne i hösten!

 

Något av det som pågår är

- handledning på ett par mottagningar för våldsbehandling

 

- samtal och konsultation med ideella föreningar och grupper

 

- en konferensdag utifrån handboken för behandlingsmedarbetare (i Borlänge den 21 nov)

 

- en skrivarvecka i Visby (i Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds författarstuga, 1-8 okt)

 

- ATVs Nordiska konferens i Oslo om våld och behandling (som anordnas vartannat år; detta är den 6:e i ordningen, dessutom firas ATVs 30-årsjubileum; tillsammans med en prekonferens pågår den 14-16 nov) - på väg dit just nu!

 

- studie- och konferensdagar med forensiska och kliniska psykologer m.fl.

 

- uppdraget som nämndeman i Svea hovrätt, 1-2 tillfällen per månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(På min ålders höst blev jag nämndeman, men jag är ändå inte tillnärmelsevis så gammal som de ärevördiga byggnaderna på Riddarholmen. - Jag såg f.ö. en träffande väv på en utställning som aktualiserade uppdraget som ojävig domare.)

 

- engagemangen i Seniorpsykologerna och andra ideella föreningar.

 

Välkommen att höra av Dig om Du vill bidra till att fylla höstens almanacka!

 

 

Det stod inte stilla i somras heller:

 

- Till det viktigaste och mest inspirerande som skedde hörde forskningskongressen i Jyväskylä i juni:

IPVI - Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives 2017; där fick jag medverka med en presentation av utvärderingsmetodik under "Perpetrator programs". Tänk att man ska behöva åka till Finland eller Norge för att få vara med om riktiga forsknings- och behandlingskonferenser med fokus på våld! Sverige är inte i närheten av detta.

 

- En högtidsdag var det för mig att för första gången bli inbjuden att delta i Pride-paraden.

Jag gick i ledet med GAPF - Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

 

- Handledning på en våldsbehandlingsmottagning hanns också med, liksom att SIUs demokratiprojekt

har kört igång igen. (SIU är Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Mycket lämpligt träffas de "hemma" i Gottsunda, och där deltar jag, om möjligt, i de månatliga mötena och nattvandrar emellanåt.)

 

Vill Du få mer inblick tidigare uppdrag under våren eller tidigare år, gå in på sidan 'Kalender och tidigare uppdrag'.

 

Senast uppdaterad 2017-11-13

Webmaster: Hans Åberg