Bakgrund

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Bakgrunden

till arbetet med våldsbenägna män har fyra mycket specifika trådar bakåt:


- kvinnors utsatthet för mäns våld


- historiken och framväxten av arbetet med våldsbenägna män från 1970-talet och framåt, internationellt och nationellt


- Mansmottagningens framväxt


- min personliga bakgrund.


Mycket av detta står i den nya handboken, men en del finns i hemsidans underrubriker. Klicka Dig vidare!