Mansmottagningen

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Mansmottagningens framväxt

I april 1996 blev jag aktiv i en arbetsgrupp med fyra män för att få till stånd en mottagning för män i Uppsala. Vi sökte inte minst en inriktning mot att möta mäns behov och önskan av åtgärder för att stoppa sitt könsrelaterade våld. Det var en polis inom familjevåldsenheten, tillika aktiv inom Brottsofferjouren, det var en familjerådgivare, det var ordföranden i Uppsala Mansjour, samt undertecknad, vid den tidpunkten både psykoterapeut vid S:t Lukas i Uppsala och psykolog inom Statens institutionsstyrelse - SiS.

 

Två viktiga beslut växte fram: att verksamheten skulle fokuseras på mäns våld och att den skulle bedrivas professionellt. År 2001 bildade vi så Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU, och där blev jag verksamhetsansvarig. Detta var jag t.o.m. februari 2011, då jag lämnade tjänsten med pension.

 

Min personliga bakgrund utgjordes av arbete med bl.a. könsrollsfrågor, debriefing, undervisning om familjefrågor och jämställdhet, traumabearbetning och etniska/kulturella frågor. Yrkesmässigt hade jag bakom mig psykoterapi och annat psykologiskt arbete med vuxna, barn och familjer vilket vägledde till uppmärksamheten på relationsvåld. Inte minst hade jag över 20 års erfarenhet av att i behandling möta kvinnor och män som varit utsatta för våld och övergrepp. Därför visade det sig att jag då, från att arbetsgruppen bildades och framåt, hade en grogrund för att engagera mig för

- kvinnors rätt till frid,

- barns rätt till en trygg uppväxt samt

- mäns rätt till frihet från våld.

 

Detta ströks under då jag - som en del av att arbetet kom igång 1996 - insåg att jag som psykolog hade möjlighet att göra något konkret mot våldet, något så stort som ett paradigmskifte som innebar ett psykologiskt, behandlande angreppssätt för utövaren av våld.

 

De följande åren av utbildning och utåtriktat arbetet har därför lett mig till mina fyra enkla kärnord:

 

"Mäns våld mot kvinnor finns."

”Man måste arbeta med våld.”

”Man kan arbeta med våld.”

Så här gör man när man arbetar med våld”.


Mottagningen har naturligtvis fortsatt det angelägna arbetet med behandling och verksamhetsutveckling efter min pensionering, och 2012 byttes namnet symptomatiskt till


MVU - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala.