Om mig

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Utbildning

• specialist i klinisk psykologi

• handledarutbildning i psykoterapi (på gruppnivå)

• legitimerad psykoterapeut

• legitimerad psykolog

• diplomerad S:t Lukasterapeut

• familjerådgivarutbildning

• psykologexamen

• fil kand-examen

• teol kand-examen.

Därtill delar av forskarutbildning i religionspsykologi.


Kurser

• psykologisk våldsbehandling

• debriefing

• kristerapi och traumabearbetning

• hot och våld på arbetsplatsen

• korttidspsykoterapi

• kvinnopsykologi

• nätverksterapi

• familjeterapi

• gruppdynamik

• samtalsmetodik

• gruppterapi

• pedagogik.

 

Yrkeserfarenhet

• föreläsare, utbildare, konsult och handledare i egen firma från 2010 och fortfarande

• projektledare och författare till boken ARBETA MED VÅLD 2011-2014 

• verksamhetsansvarig på Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU 2001-2011

• projektansvarig för förarbetet till MVU 1996-2001

• psykoterapeut vid S:t Lukas mottagning i Uppsala 1987-2007

• psykolog och handledare vid SiS - Statens institutionsstyrelse, Eknäs ungdomshem m.fl. institutioner 1992-2002

• personalkonsulent vid Uppsala domkapitel 1984-1987

• sekreterare vid Delegationen för familjerådgivning, Stockholm 1976-80

• familjerådgivare, Uppsala 1976-1977

• amanuens, assistent, studievägledare, universitetsadjunkt och forskningsassistent vid Teologiska institutionen,

Uppsala universitet 1971-1996.

 

Uppdrag

Inom området könsrelaterat våld och våldsbehandling:

• bedömning, behandling och utvärdering, individuellt och i grupp


som har gett underlag för:

• föreläsningar

• studiedagar, konferenser och seminarier

• utbildning

• konsultation och mentorskap

• ett 15-tal projekt under åren 2000-2013 för kunskapsutveckling

• samt huvudförfattare till handboken: ARBETA MED VÅLD (Studentlitteratur 2014)

 

vilket allt har riktat sig till studerande och medarbetare vid universitet och högskolor, socialtjänsten, rättsväsende, hälso-och sjukvård, kyrka och frikyrka, frivilligorganisationer m.fl., bland annat inom:

 

• psykologutbildningen

• psykoterapeututbildningen

• vidareutbildningen för psykiatrisjuksköterskor

• läkarutbildningen

• socionomutbildningen

• polisutbildningen

• prästutbildningen

• diakonutbildningen

• kriminalvårdens/frivårdens fortbildning

• grupper av advokater, nämndemän, åklagare

• kvinnojourerna

• brottsofferjourerna

• samt grupper av nya behandlare och medarbetare vid mansmottagningar, kriscentra, relationsvåldscentra,

behandingshem och motsvarande.

 

Dessutom

• handledning, utbildning, utredning och behandling på ungdomsinstitutioner

• debriefing efter bankrån, olyckor och våldsincidenter på institutioner och arbetsplatser 

• undervisning vid universitet

• forskningsassistent inom forskningsprojekt

• projektansvarig för statsunderstödda och länsstyrelse-, stiftelse- eller på andra sätt finansierade projekt 

• personalkonsulent vid arbetsplatskonflikter

• studiecirkelledare inom studieförbund

• samtalsledare och förtroendeuppdrag inom ideella föreningar

• fackliga uppdrag.

 

Ämnesområden

De områden som jag har fått möjlighet att fördjupa mig i särskilt har varit:

• psykologisk behandling av våldsproblematik, individuellt och i grupp, samt utredning, handledning och konsultation 

• motsvarande inom sluten ungdomsvård

• föreläsning, utbildning, handledning och konsultation för individer, grupper och organisationer inom skola och

universitet, hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende, kyrka och frikyrka, studieförbund, kriminalvård och frivilligorganisationer

• individuell psykoterapi inom S:t Lukas

• utbildning, handledning och mentorskap för psykologer och psykoterapeuter

• handledning för uppsatsskrivning, examensarbeten och psykologpraktikanter 

• studievägledning, administration och undervisning vid universitet

• pedagogisk utveckling och forskning kring utbildningsfrågor

• undervisning i religionspsykologi och religionspedagogik 

• administrativa och behandlande insatser inom familjerådgivning.

 

Internationella uppdrag

Från år 2006 och delvis fortfarande:

• utbildning, konsultation och handledning för att bygga upp våldsbehandling för män i S:t Petersburg, Vologda,

Minsk och Vietnam; utbildningen har skett både genom dussintalet besök i Ryssland och Vitryssland, och genom gruppernas studiebesök i Uppsala och Stockholm

• seminarier vid konferenser i Jyväskylä, S:t Petersburg, Vologda, Minsk, Oslo, Köpenhamn, Mariehamn, Bristol, Bern.


Föreningsengagemang

Det har blivit uppenbart för mig hur arbetet med våld och andra psykologiska eller terapeutiska uppdrag aldrig har kunnat ske i ett vakuum. Jag fortsätter att vara engagerad i många professionella och ideella föreningar och organisationer, deltar i studiedagar och årsmöten, läser och medverkar i tidskrifter osv. Till föreningarna hör:

* MVU - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

* MÄN för jämställdhet i Uppsala/Riksorganisationen MÄN för jämställdhet, mot våld

* Sveriges Psykologförbund

* Föreningen för Forensiska psykologer - SFPF

* Sveriges Kliniska Psykologers Förening - SKPF

* Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet - PPP

* Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund

* Viktimologiskt nätverk/Stiftelsen Tryggare Sverige

* PC - Psykoterapicentrum

* S:t Lukas i Uppsala

* MIND för Psykisk Hälsa

* BOiU - Barnombudet i Uppsala län

* Rädda Barnen

* Uppsala kvinnojour

* TRIS - Tjejers rätt i samhället

* Uppsala kvinnojour

* GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime

* Genusföreningen vid Uppsala universitet

* Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - SLFF.


Förtroendeuppdrag

* Facklig förtroendeman på de flesta av mina arbetsplatser

* Av Landstinget i Uppsala län/Region Uppsala vald till nämndeman i Svea hovrätt för åren 2017-2019

    samt till nämndemani Förvaltnngsrätten i Uppsala för åren 2020-2023.


Utmärkelser

* Uppsala kommuns jämställdhetsstipendium ”Framtidens man” 2002

* Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds (SLFF) stipendium 2015-16.

CV - Curriculum vitae