Mottagningar

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Intressanta länkar till institutioner och centra för mottagning, utveckling, utbildning och forskning, nationellt och internationellt:

För att komma i kontakt med mottagningar i Sverige som arbetar med behandling av våld, leta på nätet med utgångspunkt från något av nedanstående sökord tillsammans med aktuell kommun eller stad:

mansmottagning

mansmottagningen mot våld

mottagning mot våld

kriscentrum

kriscentrum för män

rikskriscentrum

manscentrum

alternativ till våld

stödcentrum för män

utväg män

samtalsforum

resurscentrum mot/för våld

centrum för våldsprevention

centrum mot/för våld i nära relationer

mottagning mot/för våld i nära relationer