Män för Jämställdhet

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

MÄN är den korta beteckningen för tidigare

Riksorganisationen Män för Jämställdhet - MfJ

som har varit min/vår samarbetspartner i olika projekt och var t.ex. den organisation som stod bakom ansökan om medel för handboksprojektet.


MÄN för jämställdhet, mot våld fortsätter att arbeta i Ryssland med implementering av våldsbehandling och pappagrupper, driver Frihet från våld, En kommun fri från våld, Killfrågor och andra näraliggande verksamheter och projekt.


Besök hemsidan: mfj.se