Mansnätverket i Uppsala

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala

har varit lokalavdelningen i Uppsala för Riksorganisationen Män för Jämställdhet.


Nätverket har funnits i Uppsala sedan Mansnätverket på riksnivå startade 1993, med olika grad av anslutning och aktivitet. Under de senaste tio åren har nätverket gjort sig påmint i Uppsala i den aktuella debatten om kvinnofrid och emellanåt arrangerat debatter och workshops, i samverkan med andra organisationer med samma målsättning.


2008 var Mansnätverket i Uppsala värd för Män för Jämställdhets årsmöte.


Under 2013 genomfördes en uppmärksammad seminariedag under temat "Jämställd man idag", på Grand med över hundra deltagare.


I mars 2015 arrangerades en workshop tillsammans med Män för Jämställdhets nye ordförande Luis Lineo, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.


Den 12 september 2016 genomfördes en ny större temadag med titeln:

MERA VÅLD - ELLER MINDRE?!

Vi utgick då från de hotbilder av gamla och nya varianter på våld som möter oss, inom och utom landet. Föreläsare och medverkande var bl.a. universitetslektor Heléne Lööw, MfJs ordförande Luis Lineo och Alan Ali från Fryshuset Elektra - Sharafs Hältar och Hjältinnor.

Temadagen arrangerades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som också tillhandahåller lokaler. Länsstyrelsen stod för projektbidrag.


Den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor, tog Mansnätverket initiativ till en gemensam artikel tillsammans med andra ideella organisationer i Uppsala. Den publicerades på webben, i unt.se 2016-11-24. Artikeln återfinns också bland debattartiklarna, se länken ovan: DEBATT.


Under hösten 2016 ändrade Män för Jämställdhet på riksplanet sitt namn till MÄN, helt enkelt. MÄN - för jämställdhet, mot våld.


I januari 2017 gjorde vi i Uppsala en omorganisation så att några av oss som under många år varit engagerade i Mansnätverket drog oss tillbaka från de arrangerande och organiserande uppgifterna. Simon Fagerlund blev ny samordnare. Lycka till! Om nätverket eller föreningen till vardags kommer att kalla sig Mansnätverket, Män för Jämställdhet eller helt enkelt MÄN i Uppsala får framtiden utvisa.


Under 2018 har flera initiativ tagits. Här arrangeras killmiddagar och samtalsgrupper, nye MÄN-ordföranden Alan Ali har hälsat på oss, och en viktig #eftermetoo-träff har ägt rum, med stort intresse och gensvar.


Men observera: Både Du och jag kan fortsätta vara med i Riksorganisationen MÄN och betala vår avgift (se mfj.se) och delta i det lokala engagemanget i Uppsala!