Kalender och tidigare uppdrag

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Uppdrag 2017 - 2011: (uppdragen under 2018-2019 finns redan redovisade på andra sidor av hemsidan)


Januari 2017

- Handledningsuppdrag på mansmottagning

- Intervju på Radio Uppland inför Fadimes minnesdag

- Seniorpsykologernas föreläsning med Åke Pålshammar om Hjärnhälsa på äldre dar

- Tal på Fadimeplatsen i Uppsala, vid Fadimes minnesdag (finns inlagt på länken Debatt). Läs mer på hemsidan för GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime!

- Möte med Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala (Uppsalas lokalavdelning för Män för Jämställdhet). Val av ny samordnare - jag överlämnar uppdraget till Simon Fagerlund. Lycka till!

- Möte med de ideella organisationer i Uppsala som arbetade samman en tidningsartikel inför FN:s internationella dag den 25 november mot våld mot kvinnor. Samtal och planering för att kunna fortsätta med liknande aktiviteter.

- Deltagit i riksdagens konferens inom ramen för Fadime-veckan

- Tal vid ljusmanifestation på Stora Torget i Uppsala med anledning av den våldtäkt som visats live på nätet, tillsammans med Uppsala Tjejjour, TRIS, Uppsala kvinnojour m.fl.

- Starten på mitt uppdrag som nämndeman i Svea hovrätt.


Februari

- Seniorpsykologernas studiebesök på Institutionen för Pedagogik

- Intervju med Barnombudsmannen i Uppsala, inför dess 30-årsjubileum


Mars

- Tal vid event på UKK med Bodil Frick inför Internationella kvinnodagen (finns inlagt på länken Debatt)

- Kvinnotema på SIU:s samling i Gottsunda

- Språkföreläsning inom SLFF/Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Stimulerande!

- Psykologidagen i Uppsala, monter, speeddejting och prat tillsammans med ett hundratal entusiastiska psykologistudenter!

- Intervju med regissör och filmare inför filmprojekt i Gottsunda

- Workshop med Länsstyrelsen i Uppsala kring strategi för arbetet med våld i nära relationer

- Årsmöte med MVU - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

- Årsmöte och föreläsning med Sveriges Forensiska Psykologers Förening, Stockholm

- Studiedag och årsmöte med Seniorpsykologerna i Sverige, Stockholm

- Psykologidagen (arr. Sveriges Psykologförbund) med föreläsningar och seminarier, Stockholm

- Psykoterapicentrums Vårkonferens på temat Trauma i vår tid, Stockholm


April

- Psykoterapicentrums regionkonferens och kongress, Stockholm

- Besök på Frivården i Uppsala, samtal om IDAP

- Konsultation ang. förebyggande våldsarbete

- Nattvandring


Maj

- Planering och vårlunch med Seniorpsykologerna

- Seminarium med Action Aid om FGM/kvinnlig könsstympning, Stockholm

- PS17 i Linköping, dvs representation för Psykoterapicentrum vid psykologistudenternas stora kongress

- Föreläsningar på gymnasieskola i Uppsala

- Konferens med Länsstyrelsen i Uppsala på temat Intersektionalitet, med Veronica Svärd, KI


Hösten 2017 kan enkelt sammanfattas: fortsatta uppdrag med handledning och föreläsningar, engagemang i föreningar, hovrätten mm.


*****

Dessförinnan hade hösten 2016 inneburit

en nedgång i arvoderade uppdrag men uppgång i föreningsengagemang. Temat var dock detsamma: kunskap om våld och arbetet med våld/mot våld, forensisk psykologi, män för jämställdhet, kvinnors och barns utsatthet. Arbetsformerna har på sitt sätt varit desamma som förut: att få göra detta arbete tillsammans med andra hängivna och kunniga människor, i offentlig tjänst eller i föreningsliv. Ett par föreläsningar har det blivit, samt några artiklar i brännande ämnen.


Några enskilda händelser att lyfta fram:


 • Temadagen den 12 sept MERA VÅLD – ELLER MINDRE?! Arrangör var vi i Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala/MfJ, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen i Uppsala, med inbjudna föreläsare, ett 40-tal deltagare och ett stort engagemang.
 • Föreläsningen den 15 sept i S:t Lukas regi i Göteborg: ”Visst går det att göra något åt våldet!”
 • Studiedagarna 20-21 okt med Sveriges Forensiska Psykologers förening, alltid lika kvalitativa, denna gång om sexualbrott på nätet, omfattning, motåtgärder och behandling.
 • Samarbetet inför FNs internationella dag den 25 nov mot våld mot kvinnor. En intensiv och nära kontakt med ett tiotal ideella föreningar i Uppsala resulterade i en hoppingivande debattartikel i UNT.
 • Seniorpsykologernas regelbundna programaktiviteter, med sikte på att upprätthålla kontakten med Institutionen för psykologi, forskning och utveckling, med andra gamla och nya psykologiska verksamhetsområden samt inte minst den sociala kontakten psykologer emellan.
 • Dessutom nattvandringarna i Gottsunda och mötena med SIU, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningarna i Uppsala.
 • Jag har försökt bevaka en del konferenser, såsom MVUs studiedag med Per Isdal här i Uppsala, Åsa Regnér m fl på SKLs Jämställdhetskonferens i Sthlm, Lukasdagen med Siv Boalt-Boëthius, Niklas Långströms installationsföreläsning i Uppsala (Grattis och Lycka till!), Uppsala Kvinnojours konferens på FN-dagen. Det finns mycket att delta i och hålla sig ajour med!


Våren 2016 medförde bl.a.

 • Fadimes minnesdag i Uppsala
 • årsmöte och workshop med SKPF, Sveriges Kliniska Psykologers förening
 • seminarium inom Nationella Brottsofferveckan, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • årsmöte och studiedag med SFPF, Sveriges Forensiska Psykologers förening
 • årsmöte med MVU - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
 • årsmöte och workshop med Män för Jämställdhet, i Malmö
 • möte med Uppsala Tjejjour.


Därtill

- flera planeringstillfällen för temadagen i sept 2016 med Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala

- planering och samlingar med Seniorpsykologerna.


Hösten 2015 medförde

 • Forensiska psykologers studiedagar
 • studiebesök med Seniorpsykologerna på Röda Korsets traumacenter
 • seminarium med Diakonicentrum och volontärer på UAS
 • Temadag i Umeå
 • RPCs studiedag med inriktning på forskningsresultat inom psykoterapi.


Våren 2015 kom att innehålla

 • studiedag i Tierp
 • studiebesök på Pojkmottagningen och på Alla Kvinnors Hus i Stockholm
 • föreläsningar för Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet,

Barnombudsmannen i Uppsala, S:t Lukas i Uppsala, UN Women,

TRIS - Tjejers rätt i samhället

 • studiecirkel över handboken
 • boksläpp på Stadsbiblioteket
 • Fadimes minnesdag
 • årsmöten och samråd med Sveriges Forensiska Psykologers förening, Män för Jämställdhet,

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, Stiftelsen Tryggare Sverige,

MIND-Psykisk Hälsa

 • samråd på Länsstyrelsen
 • workshop med Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala
 • studiebesök på Rättspsykiatrin i Sala med seniorpsykologerna
 • Psykologidagen i Uppsala
 • heldagskonferens med Länsstyrelsen i Blekinge län om arbetet med utövare av våld
 • intervju inför psykoterapiexamensuppsats
 • konsultation och mentorskap.


Annars började ju hösten 2015 med att Studentlitteratur inbjöd sina författare till Lund för att under högtidliga former dela ut kurslitteraturpriset. Det var stort att få vara med! Mycket mingel var det, och många värdefulla kontakter knöts, för fortsatt skrivande, för samarbete och för att upprätthålla kontakten med förläggare, aktuella konferenser och projekt.


Därefter vidtog en ny lanseringsperiod av boken, i en andra andning. Det blev för mig att kontakta tidigare kursgivare och samarbetspartners, att odla mötena med universitet och högskolor, behandlings-mottagningar, landsting och socialtjänsten i olika kommuner. Efter föreläsningar, bokpresentationer och kontakter med psykologstuderande, blev väl höstens grande finale den stora temadagen i Umeå. Arrangörer var då bl.a. Män för Jämställdhet i Umeå, Kyrkan på Campus och Länsstyrelsen.


Nej, höstens final blev att jag tilldelades SLFFs, Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds stipendium! Tack för det!


Åren 2011-2014

har sett ut på ungefär liknande sätt. D.v.s. när jag lämnade Mansmottagningen och den kliniska verksamheten för att starta enskild firma, fortsatte jag med de många utåtriktade uppdragen med föreläsningar och utbildning, handledning och konsultation. Det har varit ideella föreningar och officiella institutioner som har bett om föreläsningar eller introduktioner i ämnet, alltifrån kvinnojourer och den lokala RSMH-föreningen till kurs för behandlingshem, länsstyrelsernas heldagskonferenser och föredragning för Socialstyrelsen, dessutom några internationella uppdrag.

 

Kontakten med den nya generationens psykologstuderande blev intensivare, några uppdrag utomlands tillkom, t.ex. forskningskonferensen i Jyväskylä 2013 (som för övrigt upprepades 2017), och sedan naturligtvis alla uppdrag som var knutna till handboksprojektet. Det betydde research på bibliotek, besök på förlaget i Lund, samtal med MfJ:s lokalavdelningar i Uppsala, Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö, och det betydde boksläpp på dessa orter likaså, samt på bokmässan i Göteborg 2014.


Handboken har å ena sidan förutsatt alla dessa kontakter under många år för att kunna bli skriven, å andra sidan har boken genererat både att gamla kontakter återknutits och att nya har skapats.


Om någon vill se tidigare års uppdrag och uppdragsgivare, går det att få en fullständig förteckning.