Hans Åberg © 2011                   

 

 

 

 

Hans Åberg

 

Inlägg och debatt

 

Lördag 26 nov 2007 Seminarium i Linköping

 

Artikel i Corren 2008-01-21

 

Utövaren har alltid ansvar

Mäns våld mot kvinnor och barn är så svårt att förstå, och så groteskt, att vi väljer att blunda för det.

Det är helt fel. Synliggörandet, att vi lyfter fram våldet i dagsljuset och sätter ord på det som sker, är enda sättet att minska det, sade Hans Åberg, psykoterapeut och verksam vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala. Särskilt viktigt är det att få de våldsamma männen att prata själva, och hjälpa dem att sätta ord på upplevelser och känslor.

-- När mannen som slår får prata om våldet minskar risken för att han ska fortsätta utöva våld. Om mannen enbart hör andra prata om vad han gjort ökar det istället risken för fortsatt våld.

-- Förändringen kommer genom att mannen kommunicerar. Orden befriar, sade Hans Åberg som på lördagen föreläste i bibliotekets hörsal under rubriken "Myter som binder - ord som befriar."

Fyra myter

Att arbeta med män som slår är att arbeta mot fyra myter, enligt Hans Åberg:

1. Man kan inget göra

-- Det är klart man kan. Vi har goda resultat på vår mottagning.

2. Man kan inte förstå

-- Det kan vara svårt men vi ägnar oss åt att försöka förstå. Det är enda möjligheten att angripa problemet och förändra.

3. Männen vill inte förändra

-- Det är fel. De vill, men vart ska de vända sig?

4. Männen söker inte hjälp

-- Finns det en mansmottagning som den vi har i Uppsala så kommer också männen, enligt Hans Åberg. Så här beskrev han Mansmottagningens grundläggande inställning till våld. Våld är:

-- Ett könsproblem.

Det finns kvinnor som slår, men de våldsamma männen är många gånger fler och deras våld är också i genomsnitt sex gånger grövre än kvinnors våld. Männen står även för 95 procent av alla mord. Studier visar att nästan varannan svensk kvinna (46 procent) mellan 15 och 65 år någon gång blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

-- Ett sätt att hantera en känsla, den som slår upplever av vanmakt.

-- Ett sätt att försöka ta kontroll.

-- Ett "manlighetsprojekt", mannens sätt att vara man

-- Farligt, en säkerhetsrisk för omgivningen.

Hans Åberg slår till sist fast att den som blir slagen aldrig kan lastas för att ha orsakat våldet.

-- Det är alltid utövaren som har ansvar, oavsett vad som föregått våldet.

Gruppsamtal

Mansmottagningen mot våld i Uppsala startade som ett frivilligt initiativ av fyra engagerade män. Efter fyra år gav regeringen stödpengar, mottagningen har också visst kommunalt stöd. Männen behandlas i grupp, de kommer en gång i veckan under minst ett år. De flesta kommer dit frivilligt, några är dömda till behandling. Enskilda samtal liksom undervisning för domare, poliser, terapeuter ingår också i arbetet vid mansmottagningen.

-- Vi jobbar med att få mannen att se vad han gjort och förstå det lidande som gärningen förorsakat, är Hans Åbergs kortfattade försök till beskrivning av en lång och svår process.

Det är en utmaning för en terapeut att försöka förstå våld, men Hans Åberg tycker ändå inte att det är svårast i arbetet med att behandla männen som söker på mansmottagningen.

-- Det jobbiga är att se hur männen brottas med sin skuld och sin ångest.

 

 

Kontakt

 

E-post: hans@hansaberg.se

Mobil: 073-183 03 65

Postadress: Kälkvägen 3
S-756 47 UPPSALA

www.hansaberg.se